Original Research

The changing face of burns

J. W. Van Der Spuy
South African Journal of Physiotherapy | Vol 33, No 3 | a1153 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajp.v33i3.1153 | © 2018 J. W. Van Der Spuy | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 16 October 2018 | Published: 30 September 1977

About the author(s)

J. W. Van Der Spuy, Accident Unit, Groote Schuur Hospital, Cape Town; and Department of Surgery, University of Cape Town, South Africa

Full Text:

PDF (100KB)

Abstract

‘n Oorsig van nuwe verwikkelinge in die behandeling van brandwonde word gegee. Gespesialiseerde eenhede waar aseptiese behandeling in isolasie moontlik is en beter insig in die ontwrigte fisiologie as gevolg van brandwond-trauma ls verantwoordelik vir die verbeterde pronose vir brandwond-pasiente. Effektiewe vloeistofterapie gedurende die skokfase; die instelling van hiperalimentasie; hernude belangstelling in die lokale letsel; verbeterde verloorplantingstegniek; probleme ondervind in gevalle met brandwonde as gevolg van elektrisiteit; die belangrikheid van die gepaardgaande respiratoriese skade en die gebruik van eskarotomie word kortliks bespreek. Die belang van goeie eerstehulp behandeling word beklemtoon.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1133
Total article views: 438


Crossref Citations

No related citations found.